511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Problemy z nauką / trudności szkolne

Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych/ zaburzenia uczenia się dotyczą:

  • osiągnięć związanych z umiejętnością czytania (technika czytania) ocenianych za pomocą odpowiednich, indywidualnie dobranych narzędzi testowych oraz czytania ze zrozumieniem
  • osiągnięć związanych z umiejętnością liczenia ocenianych za pomocą odpowiednich, indywidualnie dobranych narzędzi testowych
  • osiągnięć związanych z umiejętnością pisania ocenianych za pomocą odpowiednich, indywidualnie dobranych narzędzi testowych

Problemy szkolne u dzieci mogą dotyczyć wszystkich trzech obszarów, które wspólnie mają znaczący wpływ na sukcesy szkolne dziecka.

Wykonywanie codziennych czynności szkolnych jest w dużej mierze związane ze sprawnością ruchową dziecka.

Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej ma wpływ na wyniki sportowe dziecka, wyraźny charakter pisma

Istotny wpływ na rozwój umiejętności szkolnych dziecka mają także zdolności komunikacyjne dziecka. Trudności z tego zakresu wpływają na także na komunikację społeczną dziecka.

Zalicza się do nich:

  • zaburzenia ekspresji językowej/używania języka do komunikacji tzn. zasób słów używanych przez dziecko, posługiwanie się czasami gramatycznymi, umiejętność formułowania zdań o właściwej dla poziomu rozwoju złożoności.
  • Zaburzenia fonologiczne obejmujące wytwarzanie, używanie, organizowanie głosek
  • Jąkanie się będące zaburzeniem prawidłowej płynności wypowiedzi

Jeśli u Twojego dziecka obserwujesz nieprawidłowości w zakresie tych ważnych obszarów kompetencji mających wpływ na funkcjonowanie szkolne zapytaj o poradę specjalistów.

Pomagamy w:

  • ocenie poziomu rozwoju funkcji poznawczych dziecka (diagnoza intelektu Skalą WISC-R dla dzieci WAIS/R dla młodzieży od 16 r.ż i dorosłych)
  • problemach w rozwoju mowy i sprawności językowych u dzieci
  • problemach w rozwoju umiejętności szkolnych ( czytanie i pisanie, trudności w nauce matematyki)
  • problemach w rozwoju funkcji motorycznych (planowanie motoryczne, koordynacja motoryczna, motoryka duża/ motoryka mała)

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie