511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Zaburzenia depresyjne

Objawy zaburzeń depresyjnych mogą być przewlekłe, uporczywe, mogą mieć nawracający charakter. Współwystępują w wymiarze somatycznym i fizjologicznym, ujawniają się w sferze emocjonalnej oraz mogą być widoczne w zachowaniu danej osoby.

Skutkami zachorowania są zaburzenia procesów uczenia się, zaburzony obraz siebie i innych, trudności w nabywaniu umiejętności adaptacyjnych, pogorszenie funkcjonowania zawodowego i psychospołecznego (funkcjonowania w rodzinie, małżeństwie).

W ofercie pomocy osobom z podejrzeniem zaburzeń nastroju proponujemy sprawdzone strategie terapeutyczne służące poprawie długoterminowych skutków leczenia oraz jakości życia. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zgodnie z aktualnymi standardami i procedurami leczenia.

Jeśli zauważyłeś u siebie:

  • obniżenie nastroju, smutek, nieumiejętność przeżywania przyjemności, satysfakcji
  • problemy z koncentracją i zaburzenia uwagi
  • niską ocenę siebie i utratę wiary w siebie
  • poczucie winy i małej wartości
  • wzmożoną męczliwość i obniżenie aktywności
  • pesymistyczny obraz przyszłości
  • lęk, poczucie napięcia, zagrożenia i niepokoju
  • zaburzenia rytmu okołodobowego, zaburzenia snu i aktywności dziennej
  • objawy somatyczne: bóle głowy
  • utrata zainteresowań i wycofanie z życia społecznego

Nie zwlekaj, poszukaj specjalistycznej pomocy to mogą być objawy depresji.

Nasi psychologowie i lekarze psychiatrzy podejmą odpowiednie badania diagnostyczne, pomogą nazwać problem i wdrożą adekwatne leczenie.

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie