511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Zaburzenia emocjonalne i zachowania u dzieci, ADHD

Problemy dostrzegane przez rodziców lub opiekunów  w zachowaniu dziecka mogą mieć bardzo złożony charakter.

Środowisko tworzone przez dorosłych optymalne dla dzieci o jednym typie temperamentu, może być nieoptymalne dla dzieci o odmiennym typie temperamentu. Jedne dzieci chętnie się bawią i z łatwością przystosowują, inne bardziej wymagające, częściej reagują negatywnie, przejawiają trudności w adaptacji.

Problemy z zachowaniem mogą być wyuczone i wzmacniane w interakcjach z otoczeniem. Dodatkowo niekonsekwencja i zmienne zachowania dorosłych kształtują trudne postawy u dzieci odporne na wygaszanie.

Istotną rolę w funkcjonowaniu dziecka odgrywają także czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym oraz problemy samych dorosłych (konflikty, nieprawidłowe wzorce komunikacji między rodzicami oraz między rodzicami a dziećmi)

Kiedy zauważysz, że Twoje dziecko:

 • zachowuje się w sposób niezrozumiały dla otoczenia i prezentuje odmienny niż dotychczasowy repertuar zachowań:
 • przejawia zachowania agresywne lub impulsywne w stosunku do dorosłych i/lub rówieśników, odmawia współpracy, jest niechętne, nastawione opozycyjnie
 • traciło swoje zainteresowania
 • izoluje się od innych
 • sprawia wrażenie smutnego, często płacze
 • ma zaburzenia snu
 • przeżywa napięcie, lęk któremu towarzyszą objawy somatyczne np. bóle głowy lub brzucha, ma inne objawy niecharakterystyczne dla wieku rozwojowego np.; moczy się  w nocy
 • niechętnie chodzi do szkoły, nie radzi sobie z nauką, ma problemy z uwagą i koncentracją
 • ma problemy z mówieniem, jąka się
 • ma nieprawidłową masę ciała, nadmiernie się odchudza lub ma nadwagę czy kompulsyjnie  się objada
 • ma tiki głosowe lub ruchowe
 • ma inne niepokojące zachowania

Zwróć się po pomoc, konsultacje ze specjalistą pomogą właściwie zdiagnozować problem, zrozumieć mechanizm pojawienia się trudności dziecka oraz zaplanować właściwe leczenie.

Pomagamy w:

 • zespole nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • problemach z zachowaniem i emocjami u dzieci: zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • zaburzeniach emocjonalnych rozpoczynających się w dzieciństwie
 • zaburzeniach funkcjonowania społecznego
 • zaburzeniach tikowych
 • innych zaburzeniach zachowania i emocji rozpoczynających się w dzieciństwie: moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, zaburzenia odżywiania w dzieciństwie, jąkanie się

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie