511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne stanowią grupę zaburzeń psychicznych związanych z nieprawidłową percepcją rzeczywistości.

Osoby chorujące zachowują się w niezrozumiały dla otoczenia sposób. Dostrzegają zjawiska, których nie odbierają osoby zdrowe, przy czym są nieświadome swojego stanu. Pojawiające się objawy są dla nich rzeczywiste.

Warto skorzystać z porady lekarza psychiatry kiedy osoba z kręgu rodziny zachowuje się w odmienny sposób tzn. słyszy głosy, dostrzega nieistniejące obiekty, w zachowaniu której widoczne są objawy pobudzenia psychomotorycznego, wzmożonego niepokoju czy ujawnia przekonanie, że podlega obcym wpływom. Konsultacja z lekarzem umożliwi nazwanie problemu, zaproponuje właściwe leczenie . Dzięki wsparciu psychologicznemu chory nauczy się kontroli własnego umysłu, identyfikacji objawów, rozpoznawania sygnałów nawrotu choroby.

Przygotowaliśmy specjalistyczną ofertę pomocy chorym i ich rodzinom nastawioną na powrót do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie, radzenie sobie z wymaganiami codziennymi oraz wyzwaniami tkwiącymi w środowisku zawodowym.

Pomagamy osobom chorym oraz członkom ich rodzin w przystosowaniu się do zmian jakie niesie choroba. Naszym celem jest pomoc w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu życia, powrót do normalności w funkcjonowaniu rodzinnym, zawodowym , osobistym.

Konsultujemy psychiatrycznie i psychologicznie pacjentów z podejrzeniem występowania:

1. Zaburzeń schizofrenii:

  • schizofrenia paranoidalna
  • schizofrenia hebefreniczna
  • schizofrenia niezróznicowana
  • depresja poschizofreniczna
  • schizofrenia o postaci rezydualnej
  • schizofrenia prosta

Zajmujemy się postaciami choroby występującymi u pacjentów w sposób ciągły, epizodyczny z postępującym/stabilnym deficytem, remitujacy, będącymi w pełnej lub niepełnej remisji objawów.

2. Zaburzeń typu schizofrenii

3. Utrwalonych zaburzeń urojeniowych

4. Ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych

5. Indukowanych zaburzeń urojeniowych

6. Zaburzeń schizoafektywnych o typie:

  • maniakalnym
  • depresyjnym
  • mieszanym
  • inne nieokreślone zaburzenia schizoafaktywne

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie