511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

O rozwoju…

Rozwój jest procesem wymagającym od nas nauki nowych umiejętności poprzez doświadczanie. Stawia przed nami wciąż nowe wyzwania, wymaga elastyczności w postawie, podejmowania decyzji, ciągłego doskonalenia. Profesjonalne, adekwatne do potrzeb wsparcie dziecka jak również dorosłego człowieka jest istotnym czynnikiem warunkującym osiąganie sukcesów w rozwoju. Każdy człowiek posiada właściwe dla siebie, indywidualne zasoby, które sprzyjają osiąganiu oczekiwanych zmian. Warto je zatem poznać, by móc je wykorzystać w ważnych momentach naszego życia.