511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Konsultacja psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA – konsultujemy psychologicznie osoby dorosłe, którym w różnych momentach życia towarzyszy chęć poznania siebie, swoich ograniczeń i istniejących barier psychicznych. Pomagamy osobom zmotywowanym do pokonywania własnych trudności, zmagającym się z niechcianymi skłonnościami. Pracujemy z klientami, którzy dostrzegają potrzebę zmian w myśleniu o sobie, otaczającym ich świecie, w emocjach i zachowaniach. Towarzyszymy w szczególności tym osobom, którym w dążeniu do zmian utrudniają funkcjonowanie negatywne myśli, objawy lęku, smutek, poczucie bezradności czy samotność. Na poziomie konsultacji psychologicznej pomagamy zidentyfikować obszary problematyczne w funkcjonowaniu klienta. Konsultacja psychologiczna jest punktem wyjścia do diagnozy psychologicznej. Zdarza się, że na tak wstępnym etapie kontaktu ze specjalistą pojawia się szansa na samodzielne pokonanie problemu w oparciu o indywidualne zasoby klienta.

Pracujemy z osobami dorosłymi w następujących obszarach problemowych:

  • Problemy związane z lękiem: lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zespół lęku uogólnionego
  • Zaburzenia nastroju: depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną: zaburzenia hipochondryczne,
  • Zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne
  • Trudności w relacjach partnerskich, problemy w związkach
  • Trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących więzi z ludźmi, problemy rodzinne, zawodowe
  • Problemy z asertywnością i samooceną

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie

 

Konsultacje psychologiczne osób dorosłych prowadzą

 

CPP Warszawa, CPP Pruszków, CPP Grodzisk Mazowiecki, CPP Żyrardów

Monika Kroll

Please specify image url

Monika Kroll

Założyciel Centrum Psychologicznego Psychoclinic. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologia oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Warszawa

Agnieszka Dmytrow

Please specify image url

Agnieszka Dmytrow

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Zobacz pełny opis…

CPP Warszawa, CPP Pruszków

CPP Warszawa, CPP Pruszków

CPP Warszawa

Ewa Bari

Please specify image url

Ewa Bari

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Żyrardów

Justyna Krupa-Burkiewicz

Please specify image url

Justyna Krupa-Burkiewicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia i Psychologia sądowa. Ukończyła 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Zobacz pełny opis…