511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Konsultacja psychiatryczna

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA w ofercie jest traktowana jako usługa dodatkowa stanowiąca uzupełnienie konsultacji psychologicznej o wywiad rodzinny i chorobowy. Diagnoza psychiatryczna pozwala ocenić aktualny stan psychiczny dziecka nie tylko pod kątem wskazań do kontynuacji spotkań diagnostycznych z psychologiem, ale także wskazań do rozpoczęcia farmakoterapii (jeśli jest to konieczne).

Ważnym aspektem konsultacji jest omówienie przez lekarza wskazań do rozszerzenia procedury diagnostycznej o brakujące specyficzne do problemu badania medyczne np. laboratoryjne czy neuroobrazowe. Jest to postępowanie dość istotne w przypadku opieki psychologicznej dzieci i młodzieży.

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie