511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl
Oferta dla dzieci i młodzieży, konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA jest usługą w ofercie adresowaną do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i nastolatków przejawiających niezrozumiałe dla otoczenia rodzinnego lub szkolnego postawy czy wzorce zachowań. Są to zazwyczaj 1-2 spotkania rodziców/opiekunów lub rodziców w towarzystwie dziecka z psychologiem dziecięcym, polegające na omówieniu niepokojącego zachowania w szerokim kontekście. Spotkanie konsultacyjne ma na celu zdefiniowanie problematycznego zachowania oraz omówienie wskazań i ewentualnych zaleceń do rozszerzenia obserwacji dziecka w procesie diagnozy psychologicznej.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w następujących obszarach problemowych:

 • Zaburzenia nastroju (depresja, dystymia)
 • Zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, fobie proste, lęk społeczny, lęk separacyjny, napady paniki, zaburzenia zespół stresu pourazowego, zaburzenia konwersyjne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem, psychosomatyczne (moczenie nocne, zanieczyszczanie się)
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość prosta)
 • Zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zaburzenia zachowania)
 • Problemy szkolne i trudności w nauce (dysleksja)
 • Tiki
 • Zaburzenia emocjonalne i zachowania
 • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, używanie szkodliwe
 • Inne problemy emocjonalne i wychowawcze

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie

Konsultacje i terapię dzieci i młodzieży prowadzą

CPP Warszawa, CPP Pruszków, CPP Grodzisk Mazowiecki, CPP Żyrardów

Monika Kroll

Please specify image url

Monika Kroll

Założyciel Centrum Psychologicznego Psychoclinic. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologia oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Żyrardów

Justyna Krupa-Burkiewicz

Please specify image url

Justyna Krupa-Burkiewicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia i Psychologia sądowa. Ukończyła 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Warszawa

Ewa Bari

Please specify image url

Ewa Bari

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…