511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Psychoterapia grupowa

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA jako metoda leczenia stosowana jest w odniesieniu do dzieci i młodzieży mających problemy w funkcjonowaniu grupowym w relacjach rówieśniczych. Sesje grupowe dają możliwość lepszego poznania własnych odczuć, zrozumienia swoich emocji w kontaktach społecznych i kształtowania obrazu własnej osoby w interakcji z innymi ludźmi. Terapia grupowa stanowi jednocześnie próbę eksplorowania posiadanych umiejętności komunikacji własnych potrzeb i emocji. Uczestnictwo w warsztatach grupowych umożliwia nie tylko doskonalenie sprawności komunikacyjnych, stwarza także bazę do bezpiecznej wymiany myśli i doświadczeń między uczestnikami.

W ramach oferty dla dzieci i młodzieży proponujemy:

  • Treningi Umiejętności Społecznych
  • Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera
  • Warsztaty asertywności
  • Grupy terapeutyczne dla nastolatków /młodzieży od 13 roku życia z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami lekowymi, problemami związanymi z odżywianiem

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie

Kwalifikacje do grup terapeutycznych prowadzą

CPP Warszawa

Monika Kroll

Please specify image url

Monika Kroll

Założyciel Centrum Psychologicznego Psychoclinic. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologia oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Warszawa

Ewa Bari

Please specify image url

Ewa Bari

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…