511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA jest metodą leczenia trudności dziecka manifestujących się w postaci objawów somatycznych, emocjonalnych czy behawioralnych. Pomoc psychoterapeutyczną oferujemy dzieciom i młodzieży doświadczającym złożonych problemów psychicznych, które przekraczają zasoby i możliwości samodzielnego radzenia sobie.

Specjalistyczne oddziaływanie psychoterapii ma przede wszystkim na celu poprawę funkcjonowania dziecka prowadząc do zmiany na poziomie zachowań. Bardzo istotna na tym etapie leczenia jest współpraca z rodzicami. Pozwala ona na bezpieczne przeprowadzenie dziecka przez proces nauki umiejętności rozumienia swoich potrzeb, wyrażania emocji. Dzięki temu dziecko nabywa umiejętności radzenia sobie ze swoimi lękami, nastrojami, stresorami tkwiącymi czasem w kilku środowiskach jednocześnie. Efektem tych zmian najczęściej jest redukcja objawów i poprawa jakości funkcjonowania.

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie

Psychoterapię indywidualną prowadzą

CPP Warszawa, CPP Pruszków, CPP Grodzisk Mazowiecki, CPP Żyrardów

Monika Kroll

Please specify image url

Monika Kroll

Założyciel Centrum Psychologicznego Psychoclinic. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologia oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Warszawa

Ewa Bari

Please specify image url

Ewa Bari

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie.

Zobacz pełny opis…

CPP Żyrardów

Justyna Krupa-Burkiewicz

Please specify image url

Justyna Krupa-Burkiewicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia i Psychologia sądowa. Ukończyła 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Zobacz pełny opis…