511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl
Ewa Bari

Ewa Bari

Please specify image url

Ewa Bari

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Dom”, gdzie prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz udzielała wsparcia ofiarom przemocy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu diagnoz oraz terapii dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju i problemami społecznymi. Doświadczenie i umiejętności w pracy psychoterapeutycznej zdobyła podczas stażu na  Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w centrum Vertimed w Warszawie oraz na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w szpitalu Wolskim, gdzie prowadziła psychoterapię grupową, indywidualną oraz trening asertywności. Swoją pracę opiera głównie na nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystując elementy psychoterapii systemowej i humanistycznej. Pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się głównie zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania, osobowości oraz problemami w relacjach.

Author Info

nextgengroup.admin

No Comments

Comments are closed.