511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

Problemy osobowościowe

Osobowość człowieka jest organizacją psychiczną na określonym etapie rozwoju, obejmującą: charakter, intelekt, temperament, uzdolnienia, nawyki, dyspozycje, postawy moralne i wszelkie inne postawy uczuciowe wytworzone w ciągu życia.

Osobowość jest konstruktem, który stanowi o indywidualności, niepowtarzalności każdego z nas.

Na kształtowanie cech osobowości mają wpływ:

 • wczesne doświadczenia z okresu dzieciństwa
 • typ układu nerwowego, środowisko rodzinne (jakość i styl opieki rodzicielskiej)
 • środowisko wychowawcze (szkoła)
 • zmienne okresu dorastania
 • czynniki kulturowe

Zaburzeniem osobowości nazywamy sztywne, długo utrzymujące się, nie przystosowawcze wzorce funkcjonowania osoby w życiu osobistym i zawodowym w odniesieniu do norm społeczno-kulturowych.

 • Do głównych cech zaburzeń osobowości zalicza się:
 • głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań (od dzieciństwa lub młodości),
 • mało elastyczne reakcje na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne,
 • skrajne lub znaczące odmienności w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia, odczuwania i odnoszenia się do innych
 • obejmowanie wiele zakresów funkcjonowania psychologicznego (emocje, postawy, myślenie, pobudliwość, kontrola popędów itp.)
 • związek z subiektywnym cierpieniem (distresem) oraz trudnościami w osiągnięciach życiowych

Jeśli często czujesz, że ludzie nie potrafią Cię zrozumieć, czujesz się samotny, ale nie umiesz być w bliskiej relacji, masz duże doświadczenia zawodowe a w pracy funkcjonujesz poniżej swoich możliwości, boisz się krytyki, nie potrafisz się cieszyć, przeżywać radości z powodu ciągłego napięcia, swój sukces mierzysz wartością cudzych pochwał, unikasz konfliktów lub je zaostrzasz, rzadko rozwiązujesz, przesadnie reagujesz na zmiany, nad którymi nie masz kontroli, czujesz się nieszczęśliwy i nie rozumiesz dlaczego nic się nie układa pomyślnie…

Poszukaj specjalistycznej pomocy w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które sobie zadajesz.

Pomagamy w leczeniu poniższych typów osobowości:

 • osobowość paranoiczna
 • osobowość schizoidalna
 • osobowość dyssocjalna
 • osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna/BDN)
 • osobowość histroniczna
 • osobowość obsesyjno-kompulsyjna
 • osobowość narcystyczna
 • osobowość zależna
 • osobowość unikająca (lękowa)
 • osobowość mieszana

Zapisy on-line

Zaloguj się, wybierz termin wizyty i zarezerwuj spotkanie