511 99 00 91 - 7 dni w tygodniu!
centrum@psychoclinic.pl

O psychoterapii…

Psychoterapia jest przeznaczona dla osób zgłaszających się w sytuacji doświadczania kryzysu emocjonalnego, lęku, czy innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, których możliwości radzenia sobie ze stresem przekraczają indywidualne zasoby. Psychoterapia jest także metodą adresowaną do tych, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, własne myśli, emocje, sposoby reagowania wobec siebie i innych. Terapia daje możliwość wypracowania nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Jest szansą na rozwój osobisty i poprawę jakości życia.